Anh hói ít tóc đụ gái trẻ lúc bị lạc vào nhà Ashly Anderson, chiến hữu Đã lâu không gặp gái lạ hừ lạnh: , Chiến hữu? Đừng quên đây là một cuộc thi, ngươi và anh trọc không cùng phe thì đừng dùng từ chiến hữu Cái chào thân thiện của anh trọc khiến cho Long Địch lo lắng vì có thể xảy ra tình huống ba địch hai thay vì hai địch một như dự tính, phim sex my Ashly Anderson nhưng thái độ lạnh nhạt và huy hiệu cùng phe của gái lạ khiến Long Địch thở phào nhẹ nhõm, Long Địch quay sang gái lạ nói: , Cho hỏi ngươi…