Em học trò của tớ thổi kèn siêu phê luôn Meng Meng, lòng , tớ đại nhất định đã có chủ ý có phải không tớ đại, cũng là thằng thịnh hiểu tao nhất tao làm việc lúc nào cũng có kế hoạch b trương tớ biết mình đang ở phú quốc nhưng không biết chính xác vị trí , trừ khi nói tới đây, tớ đại lấy máy di động để lên bàn tao và trương tớ gặp nhau một hai lần, xem phim vlxx tớ muốn liên lạc vói tao thì qua số nầy không một chút khẩn trương, tớ đại…