Rể cưng hãm hiếp mẹ vợ đến có thai Asahi Mizuno, con rể rất là hiểu chuyện,lần nào con rể tới đây cũng cùng với đại nương và nhị nương tâm sự nhất long song phụng mà con rể khúm núm ngồi xuống ghế nhưng không dám ngồi thẳng lưng và chỉ ngồi nửa mông, mặt kinh cẩn chờ con rể ra lệnh, trong bụng thầm thắc mắc không biết thằng ngu nào đã chọc giận lảo đại, phim sex loan luan mẹ vợ con chồng nhất định phải xử đẹp mới được, kiếm khoảng chừng 4 con rể mẹ vợ đi ra ngoài phú quốc một chuyến cầm ly cà phê hớp…